Çalışma Alanlarımız

ŞİRKETLER&FİNANS HUKUKU

 • Şirketler Hukuku
 • Şirket Birleşme Ve satın Almaları
 • Özel Sermaye Fonları ve Girişim Sermayesi
 • Ortak Girişimler
 • Özelleştirmeler
 • Aile Şirketleri ve Gelişmekte Olan Şirketlerin Kurumsallaşması
 • Risk sermayesi
 • Start-Up’lar Ve Melek Yatırımcı İşlemleri
 • Sermaye Piyasası Ve Halka Arz
 • Bankacılık ve Finansal İşlemler 

TİCARET HUKUKU 

 • Ticari Sözleşmeler
 • Uluslararası Ticaret
 • Acente ve Distribütörlük
 • Franchising
 • Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret Düzenlemeleri
 • Anti-Damping
 • Tüketici Hukuku 

REKABET HUKUKU 

 • Rekabet Kurumu İzin ve İşlemleri
 • Anti-Tröst
 • Rekabet Soruşturmaları
 • Rekabet Mevzuatına Uyum 

PROJELER, ENERJİ&GAYRI MENKUL HUKUKU 

 • Yenilenebilir Enerji
 • Elektrik Üretim, Dağıtım ve Satış
 • Petrol ve Doğal Gaz
 • Madencilik ve Doğal Kaynaklar
 • İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri
 • Altyapı Projeleri ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı
 • Gayrı menkul Hukuku
 • Gayrı menkul Yatırım Ortaklıkları
 • Çevre Hukuku
 • Proje Finansmanı 

İNSAN KAYNAKLARI & İŞ HUKUKU 

 • Bireysel İş Hukuku
 • Toplu İş Hukuku, Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler
 • İnsan Kaynakları Hukuku
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • Sosyal Sigortalar 

FİKİR MÜLKİYETBİLİŞİM & İLETİŞİM HUKUKU 

 • Ticari Markalar
 • Patent ve Faydalı Modeller
 • Tasarımlar
 • Fikir, Kültür ve Sanat Eserleri
 • Bilişim ve İletişimle İlgili Düzenleyici Kurum İzin ve İşlemleri
 • Yazılı, Görsel ve Dijital Medya
 • Reklamcılık
 • Lisans ve Outsourcing Sözleşmeleri ve Teknoloji Transferi
 • Elektronik Ticaret
 • Dijital Teknolojiler ve Sanatlar
 • Sosyal Medya
 • Devlet Destekleri ve Teknoparklar
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği 

HUKUKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

 • Dava Takip İşlemleri
 • İcra Takip ve Alacak tahsili İşlemleri
 • Tahkim
 • Arabuluculuk
 • İdari Soruşturmalar