Hakkımızda

Avukat Şahin Biten-Hukuk & Danışmanlık geniş ölçekli avukat ve hukuk danışmanı kadrosu ile Türk ve Uluslararası Şirketlere ve Kurumlara yönelik olarak tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Günümüzde iş yaşamının artan dinamizmi ve rekabeti, hukuk hizmetine duyulan ihtiyacın içeriğini, çeşitliliği, hızını ve coğrafi çerçevesini ciddi şekilde değiştirmiştir. Avukat Şahin Biten-Hukuk & Danışmanlık, bu güncel ihtiyaçların farkında olduğu kadar, her Şirketin bir kurum kültürü olduğunu da bilmekte ve bu kültürü anlayan ve benimseyen bir takım arkadaşı olmayı hedeflemektedir. Hizmet verdiği Şirketlere, kendi bünyesindeki bir hukuk servisinin yakınlığını, sektörel uzmanlığını ve dakikliğini sunmaya çalıştığı gibi, yalnız ülkemizde değil, uluslararası çerçevede de her gün değişen yasal düzenlemeleri, uygulama yeniliklerini ve gelişen iş olanaklarını ve riskleri de izleyerek, evrensel zenginlikte ve standartta hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Bu çerçevede Avukat Şahin Biten-Hukuk & Danışmanlık Şirketlere yönelik sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri ile, Şirketlerde sağlıklı ve işleyebilir bir hukuki alt yapı kurulmasını, şirketlerdeki karar verme ve uygulama süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmetiyle desteklenmesini hedeflemektedir.

Ayrıca Avukat Şahin Biten-Hukuk & Danışmanlık, Şirketlerin yerel veya uluslararası nitelikteki, birleşme ve satın alma, ortaklıklar, özel sermaye fonu, ortak girişimler, girişim sermayesi, melek yatırımcı işlemleri, satın alma finansmanı, halka arz çalışmaları ve sermaye piyasası işlemleri, enerji, altyapı, kamu-özel sektör ortaklığı, gayrı menkul, inşaat ve madencilik projeleri ve bu projelerin finansmanı, özelleştirmeler, bankacılık ve finans sözleşmeleri, kamu ihaleleri ve kamu ve imtiyaz sözleşmeleri ve kurumsal veya finansal yeniden yapılandırma projelerine ve aile şirketlerinin kurumsallaşması, rekabet soruşturma ve izin süreçlerine de etkin hukuki danışmanlığı desteği sağlamaktadır.

Şirketlere yönelik Avukatlık hizmetlerimiz ise, çalışma alanlarımız içerisinde yer alan konulardaki yurt içi ve yurt dışı dava ve her türlü hukuki ihtilaflarda, mahkeme, tahkim, arabuluculuk veya idari işlem süreçlerinde ve tüm temyiz mahkemelerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve savunma hizmetlerini ve alacakların icra işlemleri yoluyla takip ve tahsili hizmetlerini kapsamaktadır.