Çalışma Alanlarımız

Avukat&Arabulucu
Şahin Biten

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

• ŞİRKETLER&FİNANS HUKUKU

• Şirketler Hukuku
• Şirket Birleşme Ve satın Almaları
• Özel Sermaye Fonları ve Girişim Sermayesi
• Ortak Girişimler
• Özelleştirmeler
• Aile Şirketleri ve Gelişmekte Olan Şirketlerin Kurumsallaşması
• Risk sermayesi
• Start-Up’lar Ve Melek Yatırımcı İşlemleri
• Sermaye Piyasası Ve Halka Arz
• Bankacılık ve Finansal İşlemler

• TİCARET HUKUKU

• Ticari Sözleşmeler
• Uluslararası Ticaret
• Acente ve Distribütörlük
• Franchising
• Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret Düzenlemeleri
• Anti-Damping
• Tüketici Hukuku

• REKABET HUKUKU

• Rekabet Kurumu İzin ve İşlemleri
• Anti-Tröst
• Rekabet Soruşturmaları
• Rekabet Mevzuatına Uyum

• PROJELER, ENERJİ&GAYRI MENKUL HUKUKU

• Yenilenebilir Enerji
• Elektrik Üretim, Dağıtım ve Satış
• Petrol ve Doğal Gaz
• Madencilik ve Doğal Kaynaklar
• İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri
• Altyapı Projeleri ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı
• Gayrı menkul Hukuku
• Gayrı menkul Yatırım Ortaklıkları
• Çevre Hukuku
• Proje Finansmanı

• İNSAN KAYNAKLARI & İŞ HUKUKU

• Bireysel İş Hukuku
• Toplu İş Hukuku, Sendikalar ve Toplu Sözleşmeler
• İnsan Kaynakları Hukuku
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Sosyal Sigortalar

FİKİR MÜLKİYET BİLİŞİM & İLETİŞİM HUKUKU

• Ticari Markalar
• Patent ve Faydalı Modeller
• Tasarımlar
• Fikir, Kültür ve Sanat Eserleri
• Bilişim ve İletişimle İlgili Düzenleyici Kurum İzin ve İşlemleri
• Yazılı, Görsel ve Dijital Medya
• Reklamcılık
• Lisans ve Outsourcing Sözleşmeleri ve Teknoloji Transferi
• Elektronik Ticaret
• Dijital Teknolojiler ve Sanatlar
• Sosyal Medya
• Devlet Destekleri ve Teknoparklar
• Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği

• HUKUKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

• Dava Takip İşlemleri
• İcra Takip ve Alacak tahsili İşlemleri
• Tahkim
• Arabuluculuk
• İdari Soruşturmalar