Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Avukat&Arabulucu
Şahin Biten

Bankalara, Şirketlere ve Kurumlara yönelik olarak tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda hukuki danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Günümüzde iş yaşamının artan dinamizmi ve rekabeti, hukuk hizmetine duyulan ihtiyacın içeriğini, çeşitliliği, hızını ve coğrafi çerçevesini ciddi şekilde değiştirmiştir. Büromuz bu güncel ihtiyaçların farkında olduğu kadar, her Şirketin bir kurum kültürü olduğunu da bilmekte ve bu kültürü anlayan ve benimseyen bir takım arkadaşı olmayı hedeflemektedir. Hizmet verdiği Şirketlere, kendi bünyesindeki bir hukuk servisinin yakınlığını, sektörel uzmanlığını ve dakikliğini sunmaya çalıştığı gibi, yalnız ülkemizde değil, uluslararası çerçevede de her gün değişen yasal düzenlemeleri, uygulama yeniliklerini ve gelişen iş olanaklarını ve riskleri de izleyerek, uluslararası zenginlikte hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Bu çerçevede Şirketlere yönelik sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri ile şirketlerde sağlıklı ve işleyebilir bir hukuki alt yapı kurulmasını, şirketlerdeki karar verme ve uygulama süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık hizmetiyle desteklenmesini hedeflemektedir. Şirketlere yönelik Avukatlık hizmetlerimiz ise, çalışma alanlarımız içerisinde yer alan konulardaki dava ve her türlü hukuki ihtilaflarda, mahkeme, tahkim, arabuluculuk veya idari işlem süreçlerinde ve tüm istinaf ve temyiz mahkemelerinde yasal temsil, hukuki danışmanlık ve savunma hizmetlerini ve alacakların icra işlemleri yoluyla takip ve tahsili hizmetlerini kapsamaktadır.

Şahin Biten

Avukat & Arabulucu