1) 1982 Anayasasında Yapılan 1999 Değişiklikleri ve Getirdikleri

2) Ceza Hukukunda Zamanaşımı

3) Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Memuriyete Giriş

4) Teşebbüs Suçu

5) CulpaInContrahendo(Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurdan Doğan Sorumluluk)

6) Siyasi Partilerin Finansmanı

7) İdarenin Düzenleyici İşlemleri

8) İdari Yargı Yerine Göre Dava Açma Süreleri ve Sürelerin Başlangıcı

9) Deniz Haydutluğu Üzerinde Devletlerin Yargı Yetkisi

10) Türkiye’nin Deniz Hukuku Sorunları-Sahildar Devletin Karasuları Üzerindeki Yetkileri

11) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlere ve Limited Şirketlere Şirket ortağı olmayan kimselerin müdür olarak atanması